Dzisiaj: Poniedziałek 18 paździenika 2021

Fundusze krajowe

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =

Wsparcie finansowe dla miejskich projektów, nie ogranicza się  do  Unii Europejskiej. Wiele z  realizowanych przez Piotrków Trybunalski  przedsięwzieć zyskuje wsparcia finansowe także wielu  krajowych instytucjach. Są wśród nich Ministerstwa RP, NFOŚiGW, WFOŚIGW  w Łodzi, fundacje  i inne. Niniejsza część serwisu została podzielona na 2 części. Pierwsza, z uwagi na dużą ilość  zrealizowanych projketów dotyczy tych dofinansowanych środkami WFOŚiG  w Łodzi. Druga część dotyczy projektów, które uzyskały  wsparcie z innych  krajowych źródeł. Poniżej zamieszczamy także zestawienia miejskich projektów współfinansowanych środkami  krajowymi  (pliki do pobrania) w latach 2016-2021.

Załączniki artykułu