Aktualności

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 40 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Wroniej 47, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 7 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 32 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Wysokiej 40/42, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku.
 
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej w ½ części współwłasność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
 
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej w 60/1260 części współwłasność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 4,  przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 22
 
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 85 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 40/42 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich.
 
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Armii Krajowej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Załącznik do zarządzenia Nr 399 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 listopada 2022 r.