Aktualności

30-06-2015

Parking osiedlowy

Parking osiedlowy - plac między blokami przy ul. Próchnika 3/5 oraz Próchnika 3.
Dywanik asfaltowy pomiędzy skrzyżowaniem ul. Moszczenicka/Witosa a końcem ulicy Witosa. Projekt obejmuje położenie dywanika asfaltowego metodą wybraną przez miasto.
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim. Założenie projektu zakłada wymianę nawierzchni boiska, remont ogrodzenia, wyposażenie boiska w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych.
Park sportowy „Wyzwolenie” – miejska przestrzeń sportu, rekreacji i wypoczynku dla różnych grup wiekowych, promująca aktywny i zdrowy tryb życia połączony z integracją społeczną.
Projekt przewiduje budowę ciągu pieszego i ścieżkę rowerową od planowanego ronda przy ul. Żelaznej i Roosevelta, przez ulicę Żelazną, aż do skrzyżowania z ulicą Dmowskiego.
Teren rekreacyjno- sportowy przy Szkole Podstawowej nr 11. Głównym założeniem projektu jest utworzenie miejsca odpoczynku, zabawy i nauki dla dzieci.
Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej oraz modernizacja boiska sportowego przy ul. Zawiłej na Osiedlu Wierzeje.
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim.
Rozbudowa i naprawa placu zabaw (Plac Niepodległości).
18-06-2015

Plac zabaw Bajka

Głównym założeniem projektu jest modernizacja ogólnodostępnego dla wszystkich placu zabaw w ten sposób aby był przeznaczony w swoim użytkowaniu dla dzieci w różnym przedziale wiekowym.