Aktualności

Całodobowa toaleta przy parku Poniatowskiego. Toaleta ta będzie czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu.
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie zabezpieczenia nieruchomości położonych przy skrzyżowaniu ulic Białej oraz Lelewela przed zalewaniem przez wody opadowe.
Cyklodrom – boisko wielofunkcyjne (do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa).
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dmowskiego 11.
Mini parking rowerowy przy przystankach autobusowych na osiedlu Południe.
Remont chodnika przy ul. Dmowskiego 38.
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Modrej, Grażyny i Irysowej.
Toaleta publiczna na miarę XXI wieku przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
Rozbudowa boiska i wzbogacenie jego infrastruktury przy III LO w Piotrkowie Trybunalskim oraz terenu przyległego.