Aktualności

Bezpieczeństwo mieszkańców – budowa chodnika dla pieszych przy ul. Nowowiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Plac zabaw przy osiedlowym kąciku rekreacyjno – zabawowym dla dużych i małych.
Budowa Parkingu – Szpital Rakowska.
Zagospodarowanie terenu przyległego do Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul Topolowej.
Projekt  „Aleja Concordii aleją sportu” zakłada stworzenie siłowni zewnętrznej w celu promowania aktywnego stylu życia wśród mieszkańców naszego miasta.
Modernizacja boisk do gier zespołowych przy Gimnazjum nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż bloku przy ul. Topolowej 16/20 przy szczycie bloku nr 3 i 4 aż do końca placu zabaw, oraz oświetlenia powyższego odcinka.