Dojazd do osiedla Sadowa od ul. Łódzkiej

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =
Położenie asfaltu i wykonanie chodnika przy wjeździe do osiedla „Sadowa” na wysokości posesji Łódzka 44 blok 3a.
Opis projektu: Położenie asfaltu i wykonanie chodnika przy wjeździe do osiedla „Sadowa” na wysokości posesji Łódzka 44 blok 3a. (ok. 40 m). Wyrównanie i utwardzenie parkingu na wysokośco bloków przy ul. Łódzkiej 44, 46, i 48. Wyremontowanie chodnika zlokalizowanego między blokiem Łódzka 48 a urzędem poczty (ok. 40 m). Wydzielenie terenu na pojemniki selektywnej zbiórki odpadów.

Lokalizacja: Wyżej wymieniony projekt dotyczy terenu przy ul. Łódzkiej zawartego między blokami Łódzka 44, 46, i 48 a ulicą Łódzką. Jest to obręb 13, działka numer: 437, 439/12, 438/16, 438/18, 446/12.

Uzasadnienie:
Obecny stan terenu zawartego w formularzu jest pozostałością po budowie osiedla Łódzka – Sadowa. Nie pozwala on na jego bezpieczne użytkowanie a także odbiera względy estetyczne tej części miasta. Modernizacja tego terenu z pewnością ułatwiłaby życie jego mieszkańcom i przyczyniłaby się do właściwego zagospodarowania terenu.

Beneficjenci:  Mieszkańcy osiedla Łódzka – Sadowa, mieszkańcy bloków przy ul. Łódzkiej 44, 46, 48, wszyscy użytkownicy tego terenu.

Szacunkowy koszt projektu:  Koszt projektu powinien zawrzeć się w kwocie 25 tys. W przypadku przekroczenia tej kwoty część można wykonać w następnym roku.
← powrót