Pasjonaci - od pasji do miejsc pracy

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =
Pasjonaci – od pasji do miejsc pracy. Nasze spotkania zaowocują współpracą, tworzeniem partnerstwa, docieraniem do dobrych praktyk a uzyskane środki na utworzenie firm doprowadzi do zmniejszenia bezrobocia na naszym terenie i nie tylko.
OPIS PROJEKTU
Chcemy zapoczątkować spotkania piotrkowskich pasjonatów. Następnie będziemy zapraszać ludzi o ciekawych pasjach z całego kraju i zagranicy. Pierwszy zjazd odbędzie się w 2016 r. Z tej okazji powstanie tablica pamiątkowa oraz siłownia zewnętrzna. Zdjęcia oraz wybrane prace pasjonatów będziemy prezentować w różnych miejscach naszego miasta oraz internecie. Bedzie to reklama nie tylko uzdolnień uczestników, ale i naszego miasta. Grupy osób mogą tworzyć własne firmy, spółdzielnie socjalne, tworzyć miejsca pracy i pozyskiwać środki z UE.

LOKALIZACJA
  • Skwer „koło szachów” miedzy ulicami Narutowicza i Słowackiego (tablica pamiątkowa z I zjazdu pasjonatów oraz kilka urządzeń siłowni zewnętrznej) lub
  • Teren koło fontanny przy ul. Słowackiego – kilka urządzeń
  • Teren koło „Przystanku 2000” ul. Słowackiego – kilka urządzeń.

UZASADNIENIE
Ludzie z ogromnymi uzdolnieniami często pozostają bez pracy. Nasze spotkania zaowocują współpracą, tworzeniem partnerstwa, docieraniem do dobrych praktyk a uzyskane środki na utworzenie firm doprowadzi do zmniejszenia bezrobocia na naszym terenie i nie tylko. Miejsce siłowni zewnętrznej będzie pierwszym miejscem naszych spotkań, wymiany doświadczeń, budowania więzi międzypokoleniowej. Natomiast przyszłe inicjatywy oraz powstałe np. spółdzielnie socjalne wartością dodaną projektu.

BENEFICJENCI
Na realizacji projektu skorzystają wszystkie grupy społecznej. A promowanie naszych pasji i działań będzie promocją naszego pięknego miasta. Zdjęcia naszych pasji będziemy prezentować m.in.: podczas Dni Piotrkowa, będą wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Będziemy współpracować z NGO, instytucjami, biznesem.

SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU
100.000 zł.
← powrót